Tallers

L’objectiu general del Parlament és el d’aprofundir en l’espiritualitat interreligiosa com a objectiu de treball conjunt per tal de construir una societat més espiritual, més tolerant i més solidària tot cercant la unitat en la pluralitat. Amb aquesta finalitat el Parlament es proposa els següents objectius més específics:

  1. Presentar els diferents referents espirituals de les tradicions representades (els seus iniciadors així com els seus vivificadors) com a models d’aquells valors humans i espirituals que dignifiquen la persona humana;
  2. Des d’aquest intercanvi oferir un conjunt d’eines (virtuts, actituds, ètica, comportament i actuacions) com a guia i referència de treball personal i de grup encaminada a la construcció d’una societat millor;
  3. Fomentar, en fi, l’espiritualitat interreligiosa per tal d’experimentar el misteri de la vida en les diverses tradicions i com a compromís social envers els grans problemes que atenyen a la societat actual.

Per això proposem quatre taules de treball conjunt relacionades als objectius específics, quatre direccions temàtiques com a claus de coneixement recíproc i de reflexió compartida, cadascuna objecte d’una taula de treball col•lectiu, les conclusions de les quals confluiran en un document conjunt, un manifest interreligiós per a la societat mediterrània (o potser, per què no, mundial): la declaració final del Parlament de les Religions, un full de ruta dirigit a la societat com a signe explícit d’una vivència espiritual d’unitat en la pluralitat que es concep també d’una manera proposicional i pragmàtica.

Aquestes taules de treball seran processades de forma prèvia pels diferents grups de diàleg participants al Parlament (una o vàries) en coordinació amb AUDIR.

També poden ser treballades individualment de forma prèvia. Aquestes aportacions individuals poden ser enviades al nostre correu electrònic info@viiparlament.cat abans del 15 de març de 2019.

Tots els treballs (grupals i individuals) seran recollits i formaran part dels tallers que tindran lloc al Parlament.


;