Associació pel diàleg interreligiós de Mallorca

L’associació pel diàleg interreligiós de Mallorca fou constituïda el 4 de juny de 2009, consta inscrita al registre d’entitats jurídiques del Govern Balear de la Conselleria de Presidència i està adscrita a la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós des de 29 de maig de 2009 i amb la que manté una estreta relació. Cal dir que les activitats del grup es remunten a l’any 1995.

El grup està format per representants de diverses religions, espiritualitats i filosofies: Jueva, Católica, Católica Ortodoxa, Musulmana, Baha’i, Budista i Brahma Kumaris.

La motivació per la seva creació consta als seus estatus i la seva finalitat és la següent:

 • Transmetre a la societat mallorquina que les tradicions religioses tenen una finalitat ètica i espiritual comú, que afavoreix l’enteniment i la cohesió social.
 • Promoure l’harmonia i la cooperació entre les religions.
 • Fomentar la pau i la sana convivència entre les diferents creences.
 • Facilitar l’encontre entre les diverses tradicions existents a l’illa de Mallorca.

I amb aquesta finalitat, l’associació du a terme diverses tasques:

 1. ACTIVITATS INTERNES: Compartir continguts espirituals amb la finalitat d’eixamplar el coneixement mutu del grup i de cada una de les tradicions.
 2. ACTIVITATS EXTERNES: Donar-nos a conèixer mitjança activitats de premsa, educació a les escoles, taules redones, comunicats, oracions, etc.

Tot això amb l’objectiu de:

 • Reunir membres de diverses tradicions religioses i culturals per fomentar actituds de comprensió i cooperació mútues.
 • Organitzar activitats de coneixement sobre la diversitat interreligiosa del grup.
 • Facilitar l’enculturació de les diverses creences a la realitat mallorquina.
 • Participar en les iniciatives de diàleg interreligiós i intercultural, sigui a l’àmbit local, nacional o internacional.
 • Col·laborar amb les diverses tradicions religioses en iniciatives de diàleg mutu i de coresponsabilitat.

;