Història dels Parlaments Mundials de les religions

I Parlament
De l'11 al 27 de setembre de 1893, a la ciutat de Chicago (EUA), va tenir lloc la primera trobada del denominat «Parlament Mundial de les Religions». Al voltant de 6.000 persones i líders espirituals, acadèmics, teòlegs i representants de les religions del món es van reunir per ponderar el lloc de la fe i l'espiritualitat en el món modern. Aquell esdeveniment sense precedents va marcar l'inici del diàleg interreligiós modern.
En l'esmentat esdeveniment i en solemne assemblea foren considerades com a religions oficials: l'hinduisme, budisme, jainisme, zoroastrisme, taoisme, confucianisme, sintoisme, judaisme, cristianisme i islam. El Parlament era part de l'Exposició Colombina mundial, amb la qual els Estats Units celebrava el quart centenari de l'arribada de Cristóbal Colon al Nou Món.

II Parlament
L'any 1993, 100 anys després del primer, es va convocar de nou a Chicago una altra reunió interreligiosa de caràcter mundial, fou el segon Parlament Mundial de les religions. Amb el propòsit de reviure el que fou el primer es van reunir més de set mil persones que pertanyien a una àmplia varietat de religions i comunitats espirituals.
Aquest esdeveniment va començar amb l'esforç inicial dels budistes, hinduistes, zoroastrismes i bahais. A continuació, es van adherir cristians de diverses denominacions i membres d'altres religions. En aquella ocasió, l'enfocament principal es va dirigir cap a la recerca de solucions als problemes de la humanitat per mitjà del diàleg i l'esforç conjunt.
Aquest encontre va oferir un context per a la reflexió, que es va plasmar en la declaració dels Principis Universals que recull el document anomenat: "Vers una ètica global". Aquest text eleva la importància de la no-violència, el respecte per la vida, la solidaritat, un ordre econòmic just, la tolerància, una vida transparent i la igualtat de drets, especialment entre els homes i dones.

III Parlament de les religions del món
L'any 1999, a Ciutat del Cap (Sud-àfrica), és convocar el III el Parlament Mundial de les religions. S'hi reuniren més de 8.000 persones amb el propòsit d'urgir l'assemblea la necessitat de continuar la reflexió iniciada en el segon Parlament.
Aquesta vegada la crida no només es dirigia als religiosos, sinó també a les organitzacions que feien algun tipus de treball social, així com: governs, educadors, mitjans de comunicació, empreses, científics, artistes i altres organitzacions de la societat civil.
El III Parlament de les Religions del Món va oferir incomptables oportunitats per descobrir, demanar d'afrontar els diversos desafiaments del món. Analitzà la possibilitat d'organitzar projectes en comú en benefici de tota la humanitat, sense menysprear els valors espirituals de les diverses tradicions religioses. Un dels objectius específics del Parlament fou el d'analitzar la possibilitat de formar un fòrum comú amb el desig de posar fi a la intolerància religiosa així com la de frenar el sectarisme religiós que és font de guerres i genocidis per tot el món.

IV Parlament de les religions
Entre el 7 i el 13 de juliol del 2004 va tenir lloc el IV Parlament de les religions del món a Barcelona. Era la primera vegada que se celebrava a Europa i va esdevenir un dels diàlegs més multitudinaris del Fòrum Universal de les Cultures. Sota el lema "Camins per la pau: la saviesa d'escoltar, la força del compromís", hi varen participar més de 8.000 persones de totes les tradicions religioses que varen seguir un intens programa de treball integrat per més de 500 activitats.
La celebració del IV Parlament de les Religions a Barcelona va suposar un punt d'inflexió en el diàleg i la cooperació entre les tradicions religioses i espirituals de Barcelona, Catalunya i Espanya. En un moment crucial de la història religiosa d'aquests llocs, les comunitats religioses van obrir definitivament els ulls a la diversitat present en el nostre país, i, la societat en general, va modificar sensiblement la seva percepció del fet religiós.
El Parlament conduí a un notable i increment de la consciència i de les iniciatives interreligioses. A escala internacional, es consolidà la Xarxa Internacional de Ciutats Associades al Parlament de les Religions, la qual cosa va motivar el compliment dels centenars de compromisos personals que es van assumir formalment durant les assemblees del Parlament.
A escala local, el Centre UNESCO de Catalunya i l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligioses es comprometeren a donar suport a totes les iniciatives que a partir d'aleshores sorgissin per a impulsar directament la celebració anual d'un Parlament Català de les Religions i a dur a terme la creació d'una Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós.


Història dels Parlaments Catalans de les Religions.

I Parlament: Barcelona 2005
El primer Parlament d'àmbit territorial de llengua catalana, se celebrarà l'any 2005 a Barcelona. Fou una jornada oberta a la participació de tota la ciutadania i orientada a afavorir, no només l'intercanvi entre les tradicions religioses i cosmovisions laiques, sinó també a estrenar una pedagogia del diàleg entre les religions orientada a una cultura de la pau i de la convivència.
El Parlament Català de les Religions de 2005 promogué, també, la voluntat sincera d'acollida en diàleg fecund i creatiu de la diversitat de maneres d'entendre el fet religiós en una societat plural com la catalana, des de la convicció que el diàleg farà possible que treballem junts de manera eficaç per aconseguir una societat més humana i en convivència.
S'inspirà en el model d'una jornada del IV Parlament Mundial de les Religions celebrat l'any anterior a la mateixa ciutat en el marc del Fòrum de les Cultures.

II Parlament català: Manresa 2006
El II Parlament català se celebrà a Manresa el 28 d'abril i en continuació amb el celebrat a Barcelona l'any anterior. Fou un Parlament de curta durada, tan sols un dia. La participació fou de més de 1.400 les persones. El tema de diàleg fou: "Religions i humanització". Intervingueren representants de diferents religions i tradicions espirituals presents a Catalunya. L'organització, el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa fou el responsable de la direcció i coordinació de les diverses activitats. S'inspirà en el model d'una jornada del IV Parlament Mundial de les Religions celebrat l'any anterior a la mateixa ciutat en el marc del Fòrum de les Cultures.

III Parlament català: Alacant 2007
El III Parlament català se celebrà a Alacant els dies 12 i 13 de maig. Fou organitzat i coordinat per l'associació cívica Mesa Interreligiosa d' Alicante (MIA), membre de la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós.
El tema entorn el qual van girar les ponències i activitats de les jornades fou: "La Carta de la terra i el compromís de les religions i de la societat amb els principis que la inspiren, de respecte i cura de tota la comunitat de vida, integritat ecològica, justícia social i econòmica i una cultura democràtica, no violenta i pacífica". L'associació organitzadora convidà a tots els assistents a participar activament en el Parlament per tal de contribuir a fer que es desperti una nova consciència i un nou valor per la vida, per la pau i per la justícia. Així també un despertar conscient per aconseguir la sostenibilitat del Planeta. Hi participaren més de 400 persones arribades dels Països Catalans.

IV Parlament Català: Lleida: 2009
El IV Parlament català de les religions se celebrà a Lleida el dia 14 de juny. Fou coordinat per l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós de Lleida en col·laboració amb la Xarxa Catalana d'entitats per al diàleg interreligiós i amb el suport de la Paeria. El tema de debat girà entorn: L'Espiritualitat, Dona i Societat.
El grup coordinador valorà molt la col·laboració de les entitats públiques que participaren activament amb la seva gestió i ajudes econòmiques. Més de 800 persones participaren d'aquest Parlament per la seva temàtica i la seva incidència en la societat de Lleida. Més de 800 persones participaren d'aquest Parlament per la seva temàtica i la seva incidència en la societat de Lleida.

V Parlament: Perpinyà 2011
El V Parlament Català de les religions se celebrà a Perpinyà els dies 18 i 19 de juny de 2011. L'associació Amistat Interreligiosa del Rosselló (AIR), amb el suport de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós foren els seus coordinadors.
El tema de diàleg fou: "Les religions i la modernitat". Intervingueren representants de Catalunya i del Consell General de Pirineus Orientals. Les diverses activitats, tallers, oracions i debats foren seguits per més de 300 persones arribades de Catalunya i de la franja de Provença-Alps-Costa Blava i Illes. La conclusió i síntesi del tema el presentà la taula del laboratori de Sociologia de la Universitat de Perpinyà.

VI Parlament Català: Girona: 2015
El VI Parlament Català de les religions se celebrà el dia 17 d'octubre a Girona amb el tema de reflexió: "Signes dels temps, temps de símbols".
L'esdeveniment fou organitzat per Vivarium Gerisena, que forma part de l'AUDIR des del 2005. Des d'aquell mateix any, i inspirat en el Parlament Català de les Religions, Vivarium Gerisena va començar a organitzar unes Trobades de Diàleg Interreligiós i Interculturalitat a la comarca gironina de l'Alt Empordà que varen tenir força ressò.
En el Parlament es féu palès que en cada època, i més que mai en la complexa actualitat, convé discernir els Signes dels Temps, però sense perdre'ns en la seva proliferació i exterioritat, i per això és imperativa l'experiència significativa i existencial del temps de símbols, si és que l'ésser humà vol viure amb sentit i plenitud.
El VI Parlament celebrat a Girona aplegà més de 250 persones arribades de totes les comarques de Catalunya i també de les Illes.

;