Presentació VII Parlament

El mediterrani ha estat en passat un espai fonamental de confluència entre cultures i religions. La seva història i cultura estan caracteritzades per personalitats capdavanteres en el diàleg interreligiós, com Ramon Llull i Raimon Panikkar, per no parlar d e l’exemple extraordinari de societat multireligiosa que fou Al-Àndalus, d’on sorgiren figures fonamentals per tot temps i cultura com Moisès ben Maimon (Maimònides), Ibn Ruixd (Averrois) i Ibn ‘Arabî. La pluralitat i diversitat religiosa és sense cap dubte una de les característiques més destacades del mediterrani actual. Tot això fa que el llegat espiritual i la realitat actual del mediterrani cridin amb insistència cap a un destí de trobada i creació interreligiosa. El Parlament de les Religions 2019 aspira a situar-se en la cruïlla actual entre aquesta història i aquest destí.

Per poder respondre eficaçment i responsablement a aquesta crida és fonamental considerar les peculiaritats del nostre temps: la situació multi-religiosa del Mediterrani actual (creuer de totes les religions mundials i no solament dels monoteismes), i l’emergència ètica (social, humanitària, ecològica...) que es dóna en el seu espai així com a l’interior mateix de les societats mediterrànies. Creure en la importància del paper que poden exercir les religions i el diàleg interreligiós per fer front a aquesta emergència, significa reconèixer en la inquietud espiritual una característica humana innata que defineix l’ésser humà com a tal, i considerar les creences i els valors morals com la base sobre la qual aquest recolza per a créixer i desenvolupar-se. Per això és necessari promoure una dinàmica de conscienciació que les religions, les filosofies i altres creences són una necessitat vital, un pilar essencial i el punt de partida per a l’adveniment d’una societat equilibrada, harmònica i madura, i no una font de dogmatisme ni de diferenciació excloent entre nosaltres. Paper específic del diàleg interreligiós és convidar a una unitat en la pluralitat que es compromet per una societat millor, una societat de pau i de concòrdia, una societat més justa, més ètica, més sàvia, més respectuosa de la vida i del món en comú.

;